Facebook Pixel

Pravilnik o postupku i načinu rješavanja reklamacijaČlan 1
Ovim Pravilnikom trgovac uređuje način, uslove i postupak rješavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nedostataka na kupljenom proizvodu putem sajta www.legendww.ba i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

Član 2
Kupac, u smislu ovog Pravilnika, jeste svaki građanin koji putem interneta na sajtu www.legendww.ba kupuje proizvode za lične potrebe ili potrebe drugih.

Član 3
Kupac ima pravo prigovora na kupljeni proizvod zbog nedostataka koji su nastali u roku od 6 mjeseci od dana kupovine.
Istekom roka iz stava 1 ovog člana, kupac gubi pravo na podnošenje prigovora.

Član 4
Zahtjev za reklamaciju može se dostaviti elektronskom poštom na sljedeću adresu: legendwebbih@legendww.com
Prilikom podnošenja zahtjeva za reklamaciju kupac je dužan:
    - u zahtjevu za reklamaciju da navede razloge reklamacije i željeni način rješavanja iste;
    - proizvod koji reklamira da vrati u originalnom pakovanju;
    - dostavi račun;
    - dostavi potpisani nalog za ispravku.


Član 5
Kupac nema pravo na prigovor ako je:
    - propustio rok za podnošenje prigovora utvrđen u članu 3 ovog Pravilnika;
    - nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom ili krivicom drugih;
    - kupio proizvod na rasprodaji;
    - kupio proizvod sa nedostatkom po sniženoj cijeni;
    - promijenio odluku o izboru atrikla.

Član 6
Osnovanost zahtjeva za reklamaciju utvrđuje ovlašćeni radnik, i obavještava kupca u roku od 8 dana od dana prijema iste.


Član 7
U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane trgovca, kupac ima pravo po sopstvenom izboru na:
- zamjenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan proizvod;
- vraćanje iznosa cijene plaćene po priloženom računu;
- otklanjanje nedostatka na proizvodu.


Član 8
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Obrazac za reklamaciju možete preuzeti ovdje